Test d'aluminosi
Realitzem el procés necessari per a determinar si la finca o habitatge tenen ciment aluminós.

Durant una visita a l’habitatge s’extrau una mostra de biga (normalment en zones humides com el bany o la cuina) i es duu a analitzar aquesta mostra al laboratori de la UPC.

En el cas que el ciment sigui aluminós és recomanable realitzar més proves per tal d’analitzar l’estat de les bigues de l’habitatge i determinar si és necessari fer-hi algun tipus d’intervenció.