Projectes d'imatge singulars
Els nostres tècnics tenen una àmplia experiència en la realització de projectes i direccions d’obra d’instal·lació de grans rètols ja siguin, tant en edificis o de rètols verticals autoportants.

Per a la instal·lació de rètols en edificis el nostre coneixement de l’edificació permet projectar la solució òptima adaptant l’estructura del rètol a les  característiques constructives de l’edifici.

Per a les instal·lacions de rètols verticals autoportants s’analitza l’estudi geotècnic per tal de projectar la cimentació òptima, tot per a la suportació de l’element.

Assessorem sobre la viabilitat de la instal·lació tenint en compte la normativa vigent i realitzem els tràmits necessaris per a la seva legalització.  

Per a veure mostres d’aquests treballs feu un clic en el següent enllaç: projectes realitzats.

Projectes d'instal·lació de grans rètols en edificis emblemàtics:


              projectes-banc-sabadell projectes-la-caixa projectes-planeta2