Assessorament tècnic
Oferim assessorament en el sector de la construcció i l’habitatge i en l’àmbit de la implantació de la imatge corporativa. Casos en què és molt recomanable sol·licitar assessorament tècnic:

- Existència de patologies constructives dins de l’habitatge o en zones comunes de la finca com són les humitats, les esquerdes i fissures o el deteriorament de materials.

- En la compra d’un habitatge per tal d’avaluar-ne l’estat, les patologies i la seva gravetat.

- En la instal·lació de rètols exteriors en comerços i oficines per tal de realitzar la instal·lació d’acord amb la normativa existent.